Image

Op weg naar oplossingen in het belang van de patiënt

Nationaal debat | 28 november 2019 

Slimme, zuinige en persoonlijke zorg door data?
De ambitie om met de inzet van data de zorg te optimaliseren is veelbelovend. De stroom aan data wordt steeds groter en complexer. Artsen, wetenschappers en patiënten kijken reikhalzend uit naar de mogelijkheden van digitale data om de zorg nog slimmer, zuiniger en persoonlijker te maken.

Data dilemma's in de zorg
Ondanks de nieuwe mogelijkheden die al deze data ons brengen, ontstaan er ook ethische dilemma's rondom eigenaarschap en gebruiksrecht. Van wie zijn de zorg gerelateerde data? Wie mag ze gebruiken en waarvoor? Wie is verantwoordelijk?


Op weg naar oplossingen in het belang van de patiënt
De Raden van Bestuur van de Sint Maartenskliniek en het Máxima MC willen samen met de overheid, leveranciers, patiëntvertegenwoordigers, ziekenhuizen en artsenverenigingen het nationaal debat starten en met elkaar een aantal basisprincipes opstellen over datagebruik. Zo gaan we samen op weg naar oplossingen in het belang van de patiënt.

Start nationaal debat
Op 28 november start het nationaal debat over datadilemma’s, waarbij topsprekers vanuit diverse invalshoeken hun visie geven. Dit debat dient als startpunt om uiteindelijk in 2020 een convenant te overhandigen aan het ministerie van VWS. Raden van bestuur, CMIO’s, directeuren patiëntenverenigingen, directie van industrie en private partijen, wetenschappers gericht op het thema en studenten worden uitgenodigd deel te nemen aan de start van dit nationale debat.
Dit nationaal debat is een initiatief van de Sint Maartenskliniek en het Máxima MC, in samenwerking met Bohn Stafleu van Loghum met mediapartners Skipr en Zorgvisie.

Image
Image
Initiatiefnemers
Image

Jan Harm Zwaveling, voorzitter Raad van Bestuur Máxima MC
Mark Van Houdenhoven,
voorzitter Raad van Bestuur Sint Maartenskliniek

Comité van aanbeveling
  • Hans van der Schoot, voormalig CEO bij OLVG en voorzitter STZ
  • Ad Melkert, voorzitter NVZ, Staatsraad
  • David Voetelink, Raad van Bestuur Erasmus MC 
  • Dianda Veldman, directeur/bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland
Praktische informatie
  • 28 november 2019
  • High Tech Campus in Eindhoven
  • Gratis toegang, enkel op persoonlijke uitnodiging
Voor wie?

De primaire doelgroep van deze dag zijn: Raden van Bestuur, directie en C(M)IO's van ziekenhuizen en overige zorginstellingen in care en cure. Voor patiëntenverenigingen, overheid (tweede kamer leden met het thema datagebruik in de zorg in hun portfolio), directie van industrie en private partijen en voor wetenschappers gericht op het thema is dit nationaal debat ook interessant. 

Er wordt een toegangsbeleid gehanteerd om de juiste doelgroep bij elkaar te brengen. Na inschrijving wordt gekeken of u tot de doelgroep behoort.

Image