Image

Op weg naar oplossingen in het belang van de patiënt

Werkconferentie | voorjaar 2021


Op weg naar oplossingen in het belang van de patiënt
De Raden van Bestuur van de Sint Maartenskliniek en het Máxima MC willen samen met de overheid, leveranciers, patiëntvertegenwoordigers, ziekenhuizen en artsenverenigingen het nationaal debat starten en met elkaar een aantal basisprincipes opstellen over datagebruik. 

Start nationaal debat
Op 28 november 2019 is het nationaal debat over datadilemma’s gestart, waarbij topsprekers vanuit diverse invalshoeken hun visie geven. Dit debat diende als startpunt om uiteindelijk in 2020 een convenant te overhandigen aan het ministerie van VWS.


Slimme, zuinige en persoonlijke zorg door data?
De ambitie om met de inzet van data de zorg te optimaliseren is veelbelovend. De stroom aan data wordt steeds groter en complexer. Artsen, wetenschappers en patiënten kijken reikhalzend uit naar de mogelijkheden van digitale data om de zorg nog slimmer, zuiniger en persoonlijker te maken.

Data dilemma's in de zorg
Ondanks de nieuwe mogelijkheden die al deze data ons brengen, ontstaan er ook ethische dilemma's rondom eigenaarschap en gebruiksrecht. Van wie zijn de zorg gerelateerde data? Wie mag ze gebruiken en waarvoor? Wie is verantwoordelijk?


 

Denk mee, doe mee!
In het voorjaar van 2021 wordt een vervolg gegeven aan het nationaal debat, tijdens de gratis werkconferentie. Denk mee en doe met ons mee!

Hou me op de hoogte
 


Dit nationaal debat is een initiatief van de Sint Maartenskliniek en het Máxima MC, in samenwerking met Bohn Stafleu van Loghum met mediapartners Skipr en Zorgvisie.

Image
Image
Initiatiefnemers
Image

Jan Harm Zwaveling, voorzitter Raad van Bestuur Máxima MC
Mark Van Houdenhoven,
voorzitter Raad van Bestuur Sint Maartenskliniek

Comité van aanbeveling
  • Hans van der Schoot, voormalig CEO bij OLVG en voorzitter STZ
  • Ad Melkert, voorzitter NVZ, Staatsraad
  • David Voetelink, Raad van Bestuur Erasmus MC 
  • Dianda Veldman, directeur/bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland
Praktische informatie
  • voorjaar 2021
  • Sint Maartenskliniek in Ubbergen
  • Gratis toegang voor geinteresseerden
Voor wie?

De primaire doelgroep van deze dag zijn: Raden van Bestuur, directie en C(M)IO's van ziekenhuizen en overige zorginstellingen in care en cure. Voor patiëntenverenigingen, overheid (tweede kamer leden met het thema datagebruik in de zorg in hun portfolio), directie van industrie en private partijen en voor wetenschappers gericht op het thema is deze werkconferentie ook interessant. 

Image